B.B.V. GODELINDE
Buurt en Belangen Vereniging

Inzet bouwer H. Koops beloond
De geestelijke vader van de nieuwbouw H. Koops van het buurthuis van de Godelinde vereniging in Bussum werd zaterdag beloond voor zijn inzet voor het nieuwe onderkomen.
Hij mocht de symbolische eerste steenlegging verrichten en het startsein geven voor de loterij ten behoeve van de afbouw van het buurthuis.
Op de steen stond overigens de datum 2 januari, omdat toen de bouw was gestart. PvdA-wethouder I. de Lange stelde vrijwillig de haar toekomende eerste plaats als vertegenwoordiger van het Bussumse gemeentebestuur hiervoor ter beschikking. De hoofdprijs in de met 20.000 gulden gedoteerde loterij is een auto van het merk Suzuki. De trekking vindt plaats tijdens de feestelijke opening van het buurt- huis op 27 juni.

Start van bouw clubhuis Godelinde

BUSSUM — Burgemeester en wethouder streven ernaar dat er dit voorjaar begonnen kan worden met de bouw van het clubhuis van buurt- en belangen vereniging 'Godelinde', dat een plekje krijgt op het pleintje nabij de school 'De Linde'. Verwacht wordt dat er in september/oktober van dit jaar activiteiten in kunnen worden gehouden.
Er komt een houten prefab-gebouwtje met ruimte voor een grote zaal met podium en bar, een keuken, magazijn en kantoortje/vergaderruimte en een hal met toiletten. Voorwaarde is dat de vereniging zelf het beheer afbouwt.


De totale kosten bedragen f120.000,-. In het buurthuis zullen koffie-ochtenden worden gehouden, maar ook activiteiten georganiseerd door Scarabee en de SWOB, klaverjasavonden, bingo, lessen basis educatie etcetera. Jongeren kunnen zich er buiten schooltijd ook amuseren.
De bewoners staan volgens b en w positief tegenover de komst van het gebouw. Sommigen vrezen echter op gezette tijden met name van jongeren overlast te ondervinden. Het bestuur van 'Godelinde' zal geregeld met de bewoners overleg hebben over eventuele klachten en de bestrijding ervan.Klaverjassen voor nieuw clubhuis
BUSSUM — De zaterdag j.l. gehouden klaverjasmarathon van buurt- en belangen vereniging 'Godelinde' ten bate van een nieuw te bouwen clubhuis is een geweldig succes geworden.
Om elf uur 's morgens werd er begonnen en twaalf uur later waren de laatste kaarten geschud. Dank zij de telling van de punten op de computer door klaverjasvereniging Klaver Negen vond na een kwartier reeds de prijsuitreiking plaats.


Aandenken
Voor alle deelnemers was er een aandenken aan deze marathon, maar de prijzen werden meegenomen door. mevrouw G: Erfmann uit Naarden (eerste prijs met 24767 punten), mevrouw T. Bitter uit Bussum (tweede prijs met 24622 punten), mevrouw A. Dwars uit Bussum (derde prijs met 24545punten), de heer Van Zanten uit Bussum (marsenprijs met dertien marsen) en mevrouw Gerritsma uit Almere (poedelprijs met 18563 punten). De hoofdprijs van de loterij, een tuinset, is gewonnen door mevrouw M. Fuchten uit Bussum.


Clubhuis godelinde door wethouder I. de Lange geopend
BUSSUM Wethouder drs. I. de Lange heeft zaterdag Wijkcentrum Godelinde aan de Godelindedwarsstraat geopend. De in gebruik name werd officieel, nadat de wethouder het wijkcentrum door een enorme papieren deur met een mes open had gesneden Bij de opening waren veel vertegenwoordigers van Bussumse verenigingen en instellingen aanwezig.
Het was zaterdag een gezellige boel. Voordat het officiële deel van start ging, lieten zo'n vijftig à zestig kinderen ballonnen op. Daarna reden de kleinste belangstellenden op versierde fietsjes, maar ze konden ook een ritje maken door de buurt met een paard en wagen. 's Middags was er een receptie waar bijna tweehonderd mensen op afkwamen. De feestelijke dag werd afgerond met een feestavond voor leden, die het uiteindelijk wel verdiend hebben om na jaren een eigen buurthuis te hebben.
Domper
Aan de opening van het nieuwe buurthuis was een loterij verbonden. In totaal werden 595 loten niet verkocht. Dit was voor de feestcommissie een enorme domper op de feestvreugde. Hierdoor kon bijvoorbeeld de. aankoop van nieuwe tafels en stoelen niet doorgaan. Secretaris Wil Overman: „Dit is een interne post, die we zullen moeten oplossen. In het buurthuis staat op dit moment oud meubilair en de mensen vonden dit nog goed ook. We hebben daarom nu afgesproken dat er eerst een televisie, een stereo-installatie en keukenapparatuur gekocht wordt. Het nieuwe meubilair zal later aangeschaft worden. Maar in september als het activiteitenseizoen start, zullen we toch 25 tafels nodig hebben.
Open huis
Overigens zullen we het seizoen met een open huis starten. Overman: „Iedereen Was vol lof het behaalde resultaat en de buurtbewoners vinden het jammer dat er niet direct met de activiteiten gestart gaat worden. Dit kan helaas geen doorgang vinden, omdat veel mensen binnenkort met vakantie gaan.
Spanning
Naast de verschillende activiteiten op de dag zelf was het hoogtepunt natuurlijk de bekendmaking van de prijswinnaars, In totaal waren et honderd prijzen te verdelen „Vrijdagmiddag werd de winnaars als door notaris Peters getrokken. Hij deed dit omdat hij zaterdag verhinderd was, De eerste tien winnaars hebben we vrijdag opgebeld en ze verteld dat ze bij de eerste tien zaten. We hadden echter niet verteld welke prijs ze zouden krijgen. Op deze manier bleef de spanning er in", aldus de secretaris. De winnaar van de auto, een Suzuki Alto, is de klaverjasvereniging Oostermeent uit Huizen.) „Dit is een vereniging met dertig leden en het is natuurlijk moeilijk om de auto te verdelen . Ik hoorde al dat de wagen waarschijnlijk verkocht gaat worden. Uiteindelijk is de buurt- en belangenvereniging Godelinde met de loterij tussen de twaalf- en vijftienduizend gulden wijzer geworden. „Dit is echter een slag om de arm. Het uiteindelijke

 bedrag moet nog worden vastgesteld besluit Wil OvermanEerste steen voor buurthuis godelinde
Met het leggen van een eerste steen begint zaterdag de bouw van het nieuwe buurt- huis Godelinde in Bussum eigenlijk pas officieel. Er wordt immers al sinds 2 januari door vrijwilligers, veelal leden van de buurtvereniging, gewerkt aan de nieuwbouw.
Het gaat om een uitbreiding van het bestaande buurthuis, dat tegelijk een verbouwing ondergaat. De buurtvereniging Godelinde legt niet alleen voor een groot deel het geld op tafel. Ze levert door zelfwerkzaamheid ook een belangrijk aandeel in de daadwerkelijk bouw. Een kleine hoeveelheid werkzaamheden is in handen van de onderneming BK Bouw. H. Koops, één van de vrijwilligers van de bouwwerkgroep, krijgt de eer om zaterdagmorgen om half elf de eerste steen te leggen.
Hij heeft zich volgens het bestuur van de vereniging bijzonder ingezet voor de nieuwbouw. „Hoewel hij niet in de buurt woont, noch daar speciale banden mee heeft, was het Koops die het bestuur en bouwwerkgroep adviseerde, die ontwerp- en bouwtekeningen maakte, ermee naar de welstandscommissie ging, met de aannemer afspraken maakte enzovoort", aldus het Godelinde bestuur.
Het leggen van de eerste steen is dan ook een dankbetoon. Bij de officiële handeling zal ook wethouder I. de Lange van Bussum aanwezig zijn.
Verder begint zaterdag een loterij, waarvan de opbrengst weer ten goede komt aan de nieuwbouw. Er is voor 20.000 gulden aan prijzen te winnen, waaronder een auto. Het maximum aantal loten is tweeduizend van 25 gulden per stuk. De trekking is op 27 juni tijdens het openingsfeest van het nieuwe buurthuis.