Een vereniging

Een vereniging heeft, in tegenstelling tot een stichting leden.
De leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering een bestuur. Vervolgens kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Zij leiden de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden.


De volgende mensen vormen Het Bestuur:

Voorzitter:

G. Thiel

03552-42771

Secretaris:

A. Kruiswijk

06-22417060

Penningmeester:

A. v. Kuler

06-28708819

2de Voorzitter:

A. Bruins

06-57901227

 

 

 

Overige bestuursleden:

Andy Overman

06-45298373

 

Marina Bruins

06-26881779